Kallelse till årsstämma för Brf Postiljonen 15

Härmed kallas alla medlemmar i Brf Postiljonen 15 till årsstämma.

Kallelse till årstämma 2017 – Brf Postijonen 15

Tid: Måndagen den 12 juni 2017, se bifogad fil.
Plats: Källaren, ROSTs Yogasal.

Obs! Vi har lagt in en punkt för att anpassa stadgarna efter ny lagstiftning, detaljer finns i bilaga till kallelsen.

mvh Styrelsen