Extrastämma 2018-03-20 kl 19.00

Nu är det dags igen pga en miss när vi senast ändrade stadgar.
Styrelsen kallar härmed till extrastämma tisdag den 20 mars kl 19.00. 
Syftet är påbörja ändringen i en punkt i våra stadgar som vi missade sist, planen är att sedan fastställa detta på den ordinarie stämman i juni. Punkten det gäller är när årsredovisning ska skickas till revisorerna.

Rensa förråden

Från och med måndag 24 okt tom tisdag den 25 okt har du möjlighet att slänga dina grovsopor. Lägg allt vid staketet mot gatan.

OBS! Ej miljöfarligt avfall, kemikalier, el och byggsopor.

Namnskyltar m.m.

Vi i styrelsen för vår förening har nu kommit igång med styrelsearbetet. Vi kommer snart att uppdatera kontaktinformationen nere i portarna samt fixa nya namnskyltar till brevinkast för de som efterfrågar.

För enkelhetens skull ber vi er som hört av er om nya namnskyltar i porten och på ert brevinkast att återigen maila till kontakt@postiljonen15.se.

Vi har även noterat att det saknas låscylindrar till bokningstavlan för tvättstugan, hör av dig om du saknar en.

Årsstämma

Medlemmar i Brf Postiljonen 15 kallas till ordinarie årsstämma onsdag den 15 juni kl 19.00

Plats: På gården, vid regn i bastun.

Dagordning har delats ut till alla lägenheter.

Rensa förråden.

Från och med tisdag 10 maj tom onsdag den 11 maj har du möjlighet att slänga dina grovsopor. Lägg allt vid staketet mot gatan.

OBS! Ej miljöfarligt avfall, kemikalier, el och byggsopor.