Extrastämma 2018-03-20 kl 19.00

Nu är det dags igen pga en miss när vi senast ändrade stadgar.
Styrelsen kallar härmed till extrastämma tisdag den 20 mars kl 19.00. 
Syftet är påbörja ändringen i en punkt i våra stadgar som vi missade sist, planen är att sedan fastställa detta på den ordinarie stämman i juni. Punkten det gäller är när årsredovisning ska skickas till revisorerna.