Ny i huset / info

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I BRF POSTILJONEN 15
Wollmar Yxkullsgatan 52, 118 50 Stockholm.

JURIDISK PERSON
Bolagsnamn: Bostadsrättsföreningen Postiljonen 15
Organisationsnummer: 769606-5544

Kontakt
Vilka de aktuella styrelsemedlemmarna är finns anslaget i den inglasade tavlan i respektive port.
Önskar du kontakta styrelsen för information eller om du har förslag till åtgärder finns en brevlåda i B-porten eller via kontaktformuläret på den här sidan där all skriftlig korrespondens med föreningen/styrelsen sker.

Lägenhetsnummer
Numret hittar ni i överkant på eran ytterdörr. 1-50 är för intern kommunikation och det längre numret är för folkbokföringen.

Ekonomisk förvaltare
Simpleko, se aktuellt avtal i den inglasade tavlan i respektive port.

Hissar
Se aktuellt avtal i respektive hiss.

KabelTV
Se aktuellt avtal i den inglasade tavlan i respektive port. Fel på kabelTV åtgärdas av kabelbolaget.

Internet
Internet levereras av Bahnhof och betalas i samband med månadsavgiften.

Vindskontor och tvättstugemarkör
Har samma nummer som ditt lägenhetsnummer.

Hemförsäkring
Varje bostadsrättsinnehavare ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen har en försäkring hos If, men den innefattar inte ett kollektivt bostadsrättstillägg.

Information om vad ett medlemskap innebär
Innan köpet av en bostadsrätt ska köparen/na ha ansökt och godkänts som medlemmar. Som medlem i vår förening är Du delägare i Postiljonen 15 alla skulder och tillgångar.  Att äga en bostadsrättslägenhet är i vissa delar som att äga ett eget hus. Det är därför naturligt att Du sköter din lägenhet och de gemensamma utrymmen som finns, som Du skulle sköta en egen villa.  Allas insatser, små som stora, behövs!

Innebörden av medlemskapet är reglerat i Bostadsrättslagen samt Lagen om ekonomisk förening. Det är dessa lagar som reglerar hur föreningen ska hantera olika situationer. Som komplement till lagarna finns föreningens egna stadgar som du finner i längst bak i denna broschyr. I våra stadgar förtydligar man paragrafer som föreningen anser viktiga.

Bostadsrättsföreningen har varje år en årsstämma. Då granskas styrelsens förvaltning för det år som gott. På denna stämma väljs även styrelsen, vars uppgift är att driva föreningen på uppdrag av medlemmarna. Andra frågor och förslag som är viktiga för att utveckla den gemensamma trevnaden tas också upp. Det är därför viktigt att alla deltar i den årliga stämman.

Föreningens mark och hus ägs av bostadsrättsföreningens medlemmar gemensamt. Föreningen äger därvid alla lägenheter.

Som bostadsrättsinnehavare äger man alltså inte sin lägenhet eller någon annan del av föreningens egendom. Bostadsrättsinnehavaren har dock ensam nyttjanderätt till lägenheten. Denna nyttjanderätt kan i vissa fall förverkas enligt de speciella regler som stadgarna anger.

Underhålls- och skötselfrågor
För planering av olika underhållsåtgärder äger styrelsen rätt att genomföra besiktningar för att få ett fullgott underlag.

Enligt stadgarna skall bostadsrättsinnehavaren underhålla lägenheten och på egen bekostnad se till att den hålls i gott skick. Innebörden ett gott skick är i mycket en bedömningsfråga. I sista hand är det styrelsen som avgör innebörden av detta begrepp.

Om något inträffar i lägenheten som har med funktion eller underhåll att göra,  skall lägenhetsägaren underrätta styrelsen om detta. Styrelsen skall alltid kontakta bostadsrättsinnehavaren innan besiktning av lägenheten görs.

Åtgärder och reparationer som bekostas av brf
Föreningen ansvarar för
” Underhåll av fastighetens exteriör (balkonger, fönsters utsida, tak och fasad
” Belysning i trapphus, källare och vind
” Målning i trapphus och källare
” Reparation av hiss och tvättstugeutrustning
” Städning av allmänna utrymmen
” Skorsten och ventilationskanaler
” El (fram till elcentralen)
” Vatten (fram till kranarna)
” Gas och avloppsstammar fram till dessa går in i lägenheten

Åtgärder och reparationer som bekostas av enskild medlem
Ägaren till bostadsrätten ansvarar för:
” Reparation av vitvaror
” Trasiga glasrutor
” Trasigt badrumsporslin
” Droppande kranar
” Gnisslande dörrar eller kärvande dörrlås
” Fuktskador i kök eller badrum
” Installation av spisfläkt (Styrelsen rekommenderar installation av en kolfilterfläkt. Observera att det inte är tillåtet att ansluta en spisflkt till kökets imkanal).
” Stopp i vattenlåset i handfatet, diskbänken eller toaletten. Anlitas en hantverkare sker detta på egen bekostnad. Bostadsrättsföreningens fastighetsskötare kan tillkallas till deras gällande timkostnad.

Tillåtna förändringar utan medgivande från styrelsen
Bostadsrättsinnehavaren förfogar själv över lägenhetens ytskikt.
Det är tillåtet att
” Måla
” Slipa golv
” Byta kakel i badrummet
” Byta ut köksinredning som t ex kyl/frys och luckor

Förändringar som kräver medgivande från styrelsen
” Rivning av innervägg
” Byte av spis
” Montering av föremål, t ex parabol på balkongen

Regler för ombyggnationer

 • Innan ombyggnationen påbörjas skall en ritning lämnas till styrelsen för godkännande.
 • Elspis får ej installeras då husets elkapacitet ej räcker till. Endast gasspis är godkänt
 • Om ombyggnationen kräver avstängning av vattnet skall de boende i huset informeras minst en vecka innan
 • Byggsäckar får ställas på gården, men bör forslas bort helst samma dag. Står de för länge beställer styrelsen bortforsling och debiterar bostadsrättsinnehavaren kostnaden
 • Endast behöriga hantverkare får utföra el- och rörmokeriarbeten
 • Ombyggnationen får ej medföra förändringar av ventilationssystemet
 • Inga störande arbeten mellan kl 22.00 – 08.00

Nyckelhantering
Till varje lägenhet hör två stycken kopieringsskyddade nycklar till allmänna utrymmen i fastigheten som en bokningscylinder till tvättstugan. Styrelsens medgivande krävs för kopiering av nycklar och endast lägenhetsinnehavaren äger rätt att kvittera ut dem.

Sophantering
Hushållssopor slängs i avsedda kärl på gården.

Återvinningsstationer finns i närområdet, f n vid Zinkensdamms IP samt Krukmakargatan 21-23 (mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssongatan). För att få veta mer kan du kontakta Stockholms stad på telefonnummer 08-508 465 40 eller gå in på www.stockholm.se (välj ”För invånare”, ”Avfall och återvinning”).

I broschyren  Sopsorteringsguide finns en deltaljerad lista över vart man slänger en mängd produkter. Guiden delas ut till alla lägenheter och finns öven i soprummet på gården och i källaren vid tvättstugan. Den kan också beställas kostnadsfritt från Stocholms stad (se kontaktvägar i stycket ovan).

Grovsopshantering
Styrelsen beställer hämtning av grovsopor två gånger per år; vår och höst. Där slängs det som inte går in under kategorierna i stycket ovan. Se även broschyren Sopsorteringsguide som nämnts ovan.

Det är inte tillåtet att slänga miljöfarligt avfall såsom färgrester, lösningsmedel och elektronikskrot i grovsoporna. Dessa lämnas  på bensinstationer eller till den Mobila miljöstationen som trafikerar Södermalm. Den mobila miljöstationens schema annonseras i  lokalpress och kan fås från Stockholms stad, se

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/

Andrahandsuthyrning
All begäran om andrahandsuthyrning ska, enligt bostadsrättslagen, lämnas till styrelsen för godkännande.

Vill en medlem hyra ut sin lägenhet för en tid ska man inkomma med en skriftlig begäran via denna blankett i god tid innan hyresperioden (minst en månad max ett år) där följande anges:
” Orsak till den tillfälliga utflyttningen
” Tidsperiod
” Namn och personnummer på den/dem som blir hyresgäst
” Lägenhetsnummer
” Medlemmens namn

Vi vill även ha en kopia på hyreskontraktet som kommer gälla om vi godkänner uthyrningen.

Airbnb-verksamhet kommer inte att beviljas. Hyresnämnden har konstaterat att uthyrning via Airbnb och liknande sidor är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur.

Från 1 januari 2015 tar föreningen stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år (fördelat per månad) vilket motsvarar 397 kr i månaden (basbelopp 2021 är 47 600 kr).

Avgiften läggs som en extra post på avin för månadsavgiften.

Ta gärna del av det som står i Bostadsrättslagen innan begäran lämnas in.

Försäljning
Vid försäljning skickas överlåtelser och pantbrev till den ekonomiska förvaltaren som sköter registrering.

Tekniska problem
Allt arbete som utförs, främst i badrum, men även elinstallationer, skall vara fackmannamässigt utfört. Hemförsäkring med bostadsrättstillägg gäller oftast inte om arbetet är utfört på ett felaktigt sätt. Seriösa hantverkare innehar giltig F-skattesedel.

Ett tips är att spara kvitton på varor och tjänster från en eventuell lägenhetsrenovering. Dessa kan användas för att styrka/bevisa avdrag vid en eventuell reavinstbeskattning.

Bastu
Föreningen har en bastu i källaren, en nyckel till denna kan kvitteras ut för 300 kr.

Brandsäkerhet
Alla boende ska ha fungerande brandvarnare i sina lägenheter. Vi rekommenderar också att införskaffa en skumsläckare för att snabbt kunna släcka en brand ifall det skulle börja brinna i huset.

Om brand uppstår:

 • Rädda 
 • Larma, ring 112 
 • Släck.

Trapphusen och källaren
Blommor är de enda föremålen som godkänns av styrelsen att ha i trapphusen. Trapphusen är utrymningsvägar och det är viktigt att hålla dem rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen eller motordrivna fordon i källaren.

 • Föremål kan hindra utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.
 • Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
 • Föremål kan hindra ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

Mer info finns här: http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8

Rökning
Om ni eller era besökare blir sugna på att röka på innergården vill vi ber er göra det en bit bort från fasaden, inte vid entréerna eller bänkarna.
Boende på de lägre våningsplanen får nämligen in röken i sina lägenheter.

Vi vill även be er att ta hand om era fimpar.

Tack för visad hänsyn!