Trivselregler

För vår gemensamma trivsel, vänligen respektera att

 • Lägenhet och tillhörande utrymmen ska brukas med aktsamhet.
 • Det är lyhört i lägenheterna. Visa hänsyn genom att sänka ljudnivån och undvika störande aktiviteter mellan 22.00 och 07.00.
 • Skador som uppstått i lägenheten eller tillhörande utrymmen och som bostadsrättföreningen ansvarar för, ska anmälas till styrelsen.
 • Du omedelbart ska anmäla om ohyra förekommer i lägenheten. Lägenheten ska då hållas tillgänglig för inspektion och eventuella åtgärder.
 • Cyklar, barnvagnar, pulkor eller dylikt inte ställs i trapphusen.
 • Mattor eller andra föremål får inte läggas eller ställas utanför den egna dörren.
 • Inte skaka mattor från fönster eller balkong.
 • Källargångarna ska fungera som utrymningsvägar och inte får blockeras. Hjälp till att hålla ordning i källare och övriga gemensamma utrymmen och se till att dörrarna är låsta.
 • Det inte är tillåtet att förvara renoveringsavfall på föreningens mark.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Föreningen har en grillplatsen på gården.
 • Att du inte spolar ned föremål som kan orsaka stopp eller är miljöfarliga i toaletten.
 • Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor.
 • Du inte slänger cigarettfimpar eller aska från balkongen/fönstren.
 • Du inte förvarar brandfarliga ämnen eller motordrivna fordon i källarna.
 • Du inte sätter upp egna anslag på husens ytterväggar, på träden eller i trapphusen.
 • Ägare till husdjur ansvarar för att djuren inte för oljud eller förorenar i huset. Husdjur får inte släppas lösa i trappor, källare eller på gårdarna.
 • Det inte är tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.
 • Trivselreglerna även gäller hyresgäster som hyr i andrahand och övriga som vistas i föreningens fastigheter.