Årsstämma

Medlemmar i Brf Postiljonen 15 kallas till ordinarie årsstämma onsdag den 15 juni kl 19.00

Plats: På gården, vid regn i bastun.

Dagordning har delats ut till alla lägenheter.