Rensa förråden.

Från och med tisdag 10 maj tom onsdag den 11 maj har du möjlighet att slänga dina grovsopor. Lägg allt vid staketet mot gatan.

OBS! Ej miljöfarligt avfall, kemikalier, el och byggsopor.