Rensa förråden

Från och med måndag 24 okt tom tisdag den 25 okt har du möjlighet att slänga dina grovsopor. Lägg allt vid staketet mot gatan.

OBS! Ej miljöfarligt avfall, kemikalier, el och byggsopor.