Extrastämma dec 2017

Styrelsen kallar härmed till extrastämma tisdagen den 19 dec kl 19.00.
Syftet är att fastställa de stadgeändringar som vi i ett första steg godkände på den ordinarie stämman i år. Det gäller när en stämmas kallelse ska skickas ut och när dess handlingar ska vara tillgängliga.