Motioner

Sista dag för inlämning av motioner är 1/5 2020.
Mer info om hur du går tillväga för att lämna in en motion har gått ut per mejl och finns uppsatt på lappar i portarna.

Extrastämma 2018-03-20 kl 19.00

Nu är det dags igen pga en miss när vi senast ändrade stadgar.
Styrelsen kallar härmed till extrastämma tisdag den 20 mars kl 19.00. 
Syftet är påbörja ändringen i en punkt i våra stadgar som vi missade sist, planen är att sedan fastställa detta på den ordinarie stämman i juni. Punkten det gäller är när årsredovisning ska skickas till revisorerna.

Rensa förråden

Från och med måndag 24 okt tom tisdag den 25 okt har du möjlighet att slänga dina grovsopor. Lägg allt vid staketet mot gatan.

OBS! Ej miljöfarligt avfall, kemikalier, el och byggsopor.